چگونه با سازمان الکترونیک از هدر رفت آب جلوگیری کنیم؟

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

آخرین اخبار و مقالات

مطالب مرتبط

درجريان اجراي فستيوال تصويري سال ۱۳۹۴ گروه مهندسي آي کن يک عکس از شرکت آبفا اصفهان براي ما ارسال شد با موضوع آب چالش بزرگ قرن، حتما براي شما هم جالب است که يک شرکت نرم افزاري يک مسابقه تصويري اجرا کند و در آن عکسي با موضوع آب ارسال شود و اتفاقا جزو بهترين کارهاي ارسال شده باشد.با حرکت به سمت سازمان الکترونیک و حذف کاغذ از هدر رفت آب و بحران کم آبی جلوگیری کنیم.

حال بگذاريد کمي وارد موضوع شويم تا بتواينم بهتر به ارتباط موضوع آب و نرم افزار(در ايجاد اتوماسيون اداري) بپردازيم، در اينفوگرافيک ارئه شده اطلاعات زير گنجانده شده است :
روزانه حدود ۱۱۵۰۰ گردش مکاتبات در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان وجود دارد که حدود ۳ کاغذ a۴  به منظور نياز جابه جايي، بايگاني، نگهداري و ... اطلاعات مي توانست استفاده شود؛ حال به عدد ۳۴۵۰۰ کاغذ براي هر روز ۱۲۵۹۵۵۰۰۰ کاغذ براي هر سال خواهيم رسيد اگر در نظر بگيريم براي توليد هر برگ کاغذ ۱۰ ليتر آب مورد نياز است(طبق بررسي هاي انجام شده) به ۱۲۵۹۵۵ متر مکعب در سال مصرف آب براي توليد کاغذ براي استفاده مکاتبات يک ارگان دولتي خواهيم رسيد. فرض بر اين بگيريد که اتوماسيون اداري در ۱۰۰ دستگاه اجرايي استان اصفهان نصب باشد حال به عدد ۱۲۵۹۵۵۰۰۰۰۰ ليتر آب صرفه جويي خواهيم رسيد، اين عدد معادل ۳% صرفه جويي در مصرف آب کل استان اصفهان خواهد بود.
با يک ضرب و تقسيم ساده پي خواهيم برد استقرار درست و مناسب اتوماسيون اداري علاوه بر صرف جويي زمان، کمک به درختان و محيط زيست، شفافيت کار و .. تا چه حدود زيادي کمک به صرفه جويي آب خواهد کرد حال درنظر بگيريد در کنار اتوماسيون اداري سازمان الکترونيک نيز راه اندازي شود، بطور مثال از اين پس تمام فرم هاي مرخصي روزانه، مرخصي ساعتي، ماموريت روزانه، ماموريت ساعتي، سيستم نظام پيشنهادات، سيستم جلسات و مصوبات، سيتم نقليه و درخواست خودرو، سيستم مديريت دانش، سيستم ملاقات عمومي، سيستم شکايات، سيستم نظر سنجي، سيستم درخواست خدمات فناوري و چندين و چند سيستم عمومي و تخصصي ديگر در مجموعه ها بصورت الکترونيکي و مکانيزه وجود داشته باشد حال ببينيد چه صرفه جويي زيادي و چشم گيري بوجود خواهد آمد.
اين رويکرد اشتباه گاها در شرکت ها و سازمان ها ديده مي شود که فناوري اطلاعات لزوما يعني هزينه، يعني اگر قرار است اتوماسيون اداري، سيستم نرم افزاري تخصصي و عمومي و .. در يک مجموعه اي خريداري شود يعني بايد هزينه کنيم، آن هم هزينه اي که پول را به هدر داده ايم و علاوه بر اينکه هيچ بازگشت مستقيم و غير مستقيمي نمي توان براي پول در نظر گرفت کارها هم سخت تر خواهد شد، بطور ساده تر با سيستم سنتي و دستي به راحتي کار خواهيم کرد و نيازي به استقرار هيچ سامانه نرم افزاري وجود ندارد!
بديهي است که يکي از مقاومت هاي بزرگ که تا به حال باعث شده است استقرار دولت الکترونيک خوب و جامع در کشور انجام نشود بدنه دولت است که غالبا در قبال تغيير مقاوت دارند و اگر دولت شرايطي مهيا مي کرد که آموزش هاي لازم فرهنگي و علمي به مديران ارشد و کارمندان دستگاه ها داده مي شد و ايشان با دستاوردهاي فوق العاده استقرار دولت الکترونيک آشنا مي شدند و منافع جامعه و کشور را به سلايق شخصي خود ترجيح مي داند شايد در حال حاضر بحران آب در کشور کمي کمرنگ تر مي بود، عدم استقرار دولت الکترونيک در بحث کشاورزي که به گفته سازمان هاي ذي ربط بزرگترين هدر رفت آب در کشور را دارد گواه اين گفته ما خواهد بود.
حال بايد اميد داشت و ديد که دولت يازدهم چه تدبيري جهت افزايش انگيزه مردم، کارمندان و مديران دولتي به منظور همراهي داشتن براي استقرار دولت الکترونيک و هوشمند دارد.

مجيد حصارکي
مدير بازاريابي و توسعه بازار گروه مهندسي آي کن


مطالب مرتبط:

Template Design:Dima Group