صدای مشتری

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


 

خدمات رسانی به شما وظیفه سازمانی گروه مهندسی آی كن می باشد و ما به آن افتخار می‌کنیم. شما می توانید از طریق این درگاه هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد یا مشکل را گزارش و پیگیری کنید. لطفاً با تکمیل فرم زیر ما را در راه انجام وظایف خود یاری دهید.

 

 

درحرفه ما مشتری مهمترین هدف است، او به ما نیاز ندارد بلكه ما به او نیاز داریم. مانع كار ما نیست، او هدف و مقصود ماست. با كار ما بیگانه نیست بلكه قسمتی از آن است. با خدمتی كه به او عرضه می‌كنیم لطفی نكرده ایم، كه او با فرصتی كه می‌دهد به ما لطف می‌كند. (مهاتما گاندی)Template Design:Dima Group