اموال

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

اطلاعات دقیق اموال و داراییهای ثابت، محاسبه استهلاک، مخارج سرمایه ای و مواردی از این قبیل برای هر شرکت یا سازمانی ارزشمند است. همچنین امکان صورت برداری اموال، مغایرت گیری و رفع مغایرت های موجود نیز قطعا برای هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نرم افزار اموال گروه مهندسی آی کن با مکانیزه کردن کلیه موارد ذکر شده، ایجاد گزارشات لحظه ای از وضعیت داراییهای ثابت سازمان را میسر می سازد.

 
 
 • برخي مشخصات و امكانات ويژه سيستم اموال و دارایی ثابت عبارتند از

  • برخورداری از مجوز اموال منقول ذیحسابی از وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • تعریف ساختار اموالی بر اساس دولتی و شركتی
  • تعریف ساختار اموالی بر اساس جاری و سرمایه‌ای
  • تعریف طبقه‌بندی اموال تا N سطح
  • تعریف شماره سریال اموال به دو روش سریالی و طبقه‌بندی
  • صورت‌برداری اموال
  • تحویل و تحول انبار
  • ثبت فروش و تعمیرات اموال كه باعث افزایش یا كاهش ارزش آن می‌شود
  • تعریف شناسنامه اموال طبق تشخیص جمعدار
  • ورود مشخصات شناسنامه‌ای اموال
  • تعیین محاسبه استهلاك از حداقل تعداد روز مانده در ماه
  • تعریف سرفصل‌های حسابداری كه با اموال در ارتباط هستند
  • تعریف مراكز هزینه كه اموال به آنها اختصاص داده می‌شود
  • محل استقرار اموال در هر یك از مراكز هزینه
  • محاسبه استهلاك اموال به صورت اتوماتیك
  • تنظیم ساختار سند انواع اسناد به دلخواه
  • صدور انواع سند اموالی
  • انواع گزارش‌های جمعداری و انواع گزارش‌های استهلاك و ...
Template Design:Dima Group