بودجه و اعتبارات

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

سیستم بودجه با گرد‌آوری، دسته بندی و آنالیز داده‌ها، علاوه بر آینده‌نگری در خصوص امور آتی، كارهای انجام شده و كارهای پیش‌بینی شده را مقایسه نموده و میزان تحقق امور را مشخص می‌نماید.

 

 

 
 • برخي مشخصات و امكانات ويژه سيستم بودجه و اعتبارات عبارتند از :

  • امكان كدینگ هزینه‌ها / درآمدها به صورت N سطحی
  • امكان مرتبط كردن كدینگ حسابداری به سرفصل‌های درآمد و هزینه
  • امكان ثبت بودجه پیشنهادی، مصوب، اصلاحی به نسبت سرفصل و جداول تفصیلی
  • امكان ثبت تخصیص بودجه به نسبت سرفصل و جداول تفصیلی
  • امكان تعیین مبنای برآورد درآمدها بر اساس وصول قطعی ماه‌های آخر دوره‌های قبلی
  • امكان تعیین اطلاعات مصوب درآمدها به تفكیك منابع درآمد
  • امكان ثبت انواع موافقت‌نامه
  • امكان تعریف انواع هزینه
  • برآورد هزینه‌ها به تفكیك سرفصل هزینه
  • تأمین هزینه به صورت:
  • • عادی        • تعهدی
Template Design:Dima Group