تشکیلات سازمانی

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

سیستم تشكیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع مدیریت منابع انسانی است كه جهت مدیریت واحدهای سازمانی، پست‌ها و مشاغل سازمانی استفاده می‌شود و زیرساخت لازم جهت نصب سیستم‌های مجموعه نیروی انسانی و كنترل دسترسی‌های سلسله مراتبی به اطلاعات را به صورت یكپارچه و توزیع شده فراهم می‌آورد.

 

سیستم تشكیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع مدیریت منابع انسانی است كه جهت مدیریت واحدهای سازمانی، پست‌ها و مشاغل سازمانی استفاده می‌شود و زیرساخت لازم جهت نصب سیستم‌های مجموعه نیروی انسانی و كنترل دسترسی‌های سلسله مراتبی به اطلاعات را به صورت یكپارچه و توزیع شده فراهم می‌آورد.

 
  • برخی مشخصات و امكانات ويژه سيستم تشكيلات سازمانی عبارتند از : 

    • امكان تعریف ساختار تشكیلاتی
    • امكان تعریف چارت سازمانی مصوب و عملیاتی
    • امكان تعریف رسته‌های سازمانی، رسته‌های فرعی و شغل‌های سازمانی
    • امكان تعریف پست‌های سازمانی و انتساب به رشته شغلی و ساختار تشكیلاتی
Template Design:Dima Group