راهکارها و زیر سیستم ها

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

مکمل بودن و همگرایی بالای بین محصولات گروه مهندسی آی کن و دیگر نرم افزار های سازمانی با مرکز ارتباط پیوند منجر به ایجاد راهکارها و سناریوهای متنوع و مفیدی شده که برای مدیران سیستم کاملا ملموس و مورد نیاز است .

 

 

 

برخی از راهکار ها و سناریوی های پر استفاده عبارتند از :

 • پيگيري اسناد وارده به دبيرخانه فرزين (از طريق تلفن و پيامك) و ارسال خودکار پيامك کد رهگیری
 • ارسال پيامك مشخصات نامه اداري فوريت دار به دريافت كنندگان آن
 • اطلاع رساني وضعيت كارتابل اتوماسيون (از طريق تلفن و پيامك)
 • اطلاع رساني سيستم مديريت جلسات فرزين از طريق بستر پیامک
 • ارسال هوشمند پيامك به كاربران در فرآيندهاي موتور گردش كار اتوماسيون اداري فرزين
 • درخواست، ثبت و پيگيري فرم مرخصي، فرم ماموریت يا فرم هاي مشابه (از طريق تلفن و پيامك)
 • تاييد يا رد فرم مرخصي، ماموریت (يا فرم هاي مشابه) توسط مديران (از طريق پيامك)
 • صندوق صوتي در كارتابل افراد (از طريق تلفن گویا)
 • سناريوهاي مرتبط با فرمهاي فرزين بارگزاري شده از طريق ماژول FUS فرزين
 • سناريو مرتبط با سیستم های منابع انسانی و اداری ( ارسال فيش حقوقي ماهيانه و يا ساير مزاياي پرداختي به كاركنان )
 • سناريو مرتبط با سیستم های کارگزینی (اعلام و يا ارسال صدور احكام جديد كارگزيني افراد )
 • سناريو مرتبط با سیستم تردد سازمان (اعلام مانده مرخصي ، اعلام آغاز دوره ثبت اضافه كار به مديران و ارسال پيامهاي پيگيري در صورت عدم ثبت به موقع ، سناريو اعلام تعجيل، تاخير يا غيبت به كاركنان)
 • سناريو مرتبط با سیستم های انبار و اموال (درخواست كالاهاي انبار دفتر توسط مدير مربوطه )
 • صندوق صوتي و صدای مشتری
 • ارسال فكس هوشمند
 • زير سيستم هاي سازمان ها دولتي و نيمه دولتي

Template Design:Dima Group